publicerad: 2021  
medvurst med­vursten med­vurstar
med|­vurst·en
substantiv
me`dvurst
typ av hårdstoppad korv av nöt- och fläsk­kött med in­sprängda späcktärningar mest anv. som smörgås­pålägg
barnen kallade med­vursten prickig korv
belagt sedan 1454 (Timmermäns Skrå); fornsvenska metvorst; av lågtyska metworst med samma betydelse, till met 'magert svinkött' och worst 'korv'; för­ledet är identiskt med mat; jfr ur­sprung till medisterkorv, vurst