publicerad: 2021  
megaton megatonnet, plural megaton, bestämd plural megatonnen
mega·tonn·et
substantiv
[-tån´]
en enhet för kärn­vapens spräng­kraft mot­svarande spräng­kraften hos 1 miljon ton trotyl
belagt sedan 1953