publicerad: 2021  
missale missalet missalen
miss·al·et
substantiv
[-a`le] el. [-a´le]
bok som inne­håller ordningen för guds­tjänster anv. av prästen vid altar­tjänsten
belagt sedan ca 1575 (om katolska förhållanden); av medeltidslat. missa´le 'mäss­bok', till lat. miss´a 'mässa'; jfr ur­sprung till 1mässa!!