publicerad: 2021  
missdåd miss­dådet, plural miss­dåd, bestämd plural miss­dåden
miss|­dåd·et
substantiv
miss`dåd
mycket klander­värd gärning ofta kriminell
ett missdåd (mot någon)
regimens miss­dåd
belagt sedan 1734