publicerad: 2021  
missbruka missbrukade missbrukat
verb
miss`bruka
an­vända på skadligt eller olämpligt (och otillåtet) sätt
någon missbrukar något
miss­bruka sin ställning; miss­bruka sin makt; miss­brukad konto­kredit; det miss­brukade ordet demokrati
ibland med bi­betydelse av svek
du har miss­brukat mitt förtroende!
spec. med av­seende på droger och dylikt
miss­bruka alkohol
belagt sedan 1526
missbrukamissbrukande, missbruk