publicerad: 2021  
missbrukare miss­brukaren, plural miss­brukare, bestämd plural missbrukarna
miss|­bruk·ar·en
substantiv
miss`brukare
person som miss­brukar något vanligen stimulantia
alkoholmissbrukare; blandmissbrukare; läkemedelsmissbrukare; narkotikamissbrukare; sexmissbrukare; sprutmissbrukare
en missbrukare (av något)
tunga miss­brukare
belagt sedan 1922