publicerad: 2021  
misskunda sig misskundade misskundat
verb
miss`kunda sig
ålderdomligt visa barm­härtighet mot någon
misskunda sig (över någon)
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska miskunna sik
misskunda sigmisskund
Gud, miss­kunda dig över mig syndare. Bibeln (1917 års övers.), Lukas 18:13; ur en liknelse, där Jesus ställer en hög­modig farisé och en öd­mjuk publikan emot var­andra; i citatet åter­ges publikanens bön