publicerad: 2021  
misskänd misskänt miss­kända
miss|­kän·da
adjektiv
miss`känd
som inte upp­skattas efter förtjänst
en miss­känd svensk konstnär
äv. all­männare oriktigt bedömd
belagt sedan 1792