publicerad: 2021  
misskänna misskände misskänt, presens misskänner
verb
miss`känna
bedöma allt­för negativt
misskänna någon/något
misskänna någon
misskänna något
äv. all­männare felbedöma
man miss­kände den inre dynamiken i den nya folk­rörelsen
belagt sedan 1789
misskännamisskännande