publicerad: 2021  
misskötsel misskötseln
miss|­sköt·seln
substantiv
mis`skötsel
det att missköta något
misskötsel (av någon/något)
misskötsel (av någon)
misskötsel (av något)
sjuk­huset riskerar att stängas på grund av misskötsel
äv. det att missköta sig
han an­klagades för misskötsel och av­skedades
belagt sedan 1881