publicerad: 2021  
modal modalt modala
mod·al
adjektiv
moda´l
språk­vetenskap som har att göra med (talarens) förhållnings­sätt till visst yttrande i mots. till yttrandets rent sakliga inne­börd
modala hjälp­verb, t.ex. "böra" och "vilja"; modala adverb som "ty­värr" och "troligen"
belagt sedan 1850; bildn. till modus