publicerad: 2021  
modalitet modaliteten modaliteter
mod·al·itet·en
substantiv
modalite´t
filosofi grad av visshet hos en ut­saga från "möjlig" till "nöd­vändigtvis sann"
äv. språk­vetenskap (ut­tryck för) förhållnings­sätt till yttrande
genom bl.a. modala hjälp­verb kan språk­brukare ut­trycka modalitet
belagt sedan 1798