publicerad: 2021  
modallogik modal­logiken
mod·al|­log·ik·en
substantiv
moda`llogik
del av logiken som under­söker satser som ut­trycker olika visshetsgrad i förhållande till det på­stådda, propositionen
belagt sedan 1979