publicerad: 2021  
molnhöjd moln­höjden moln­höjder
moln|­höjd·en
substantiv
[må`ln-] äv. [mål`n-]
sär­skilt meteorologi de lägsta molnens höjd över mark- eller havs­ytan
äv. om ett en­skilt molns höjd
belagt sedan 1931