publicerad: 2021  
molok moloken
molok·en
substantiv
mo´lok
omättligt vid­under
mest i (äldre) bild­språk
offra åt industrins molok
belagt sedan 1541; av hebr. Molek, trol. variant av Melek, namn på främmande gud som bl.a. dyrkades genom barnoffer (Gamla testamentet)