publicerad: 2021  
moloken moloket molokna
molokn·are
adjektiv
[mo`-] el. [-lo´-]
slok­örad och ned­stämd vanligen av relativt trivial an­ledning
upp­muntrande ord till molokna semester­firare
belagt sedan 1851; till mod 1 och sv. dial. loken, luken 'olustig; ut­mattad', till loka 'sloka; hänga', sidoform till sloka