publicerad: 2021  
moltiga molteg, moltigit, presens moltiger
verb
mo`ltiga
en­vist vägra att säga något
moltiga (om någon/något/sats)
moltiga (om någon)
moltiga (om något)
moltiga (om sats)
han mol­teg under hela diskussionen
belagt sedan 1756; till 1mol!! och tiga
moltigamoltigande