publicerad: 2021  
molo molon, plural moloer el. molor
molo·er
substantiv
[må´-] el. [mo´-]
mindre brukligt vågbrytare
äv. större pir
belagt sedan ca 1725; av ita. molo med samma betydelse; av lat. mo´les 'massa; damm; damm­byggnad; våg­brytare'; jfr ur­sprung till molekyl