publicerad: 2021  
motpart mot­parten mot­parter
mot|­part·en
substantiv
mo`tpart
andra part i tvist eller förhandling i förhållande till en aktuell part; spec. i juridiska samman­hang
någons motpart motpart till någon
facket är arbets­givarens mot­part; vänta på mot­partens bud
belagt sedan 1528