publicerad: 2021  
motpol mot­polen mot­poler
mot|­pol·en
substantiv
mo`tpol
full­ständig mot­sats
någons/någots motpol
någons motpol
någots motpol
en motpol till någon/något
en motpol till någon
en motpol till något
märkligt nog är systrarna var­andras absoluta mot­poler
belagt sedan 1895