publicerad: 2021  
mottagning mot­tagningen mot­tagningar
mot|­tag·ning·en
substantiv
mo`ttagning
1 bestämt till­fälle när besökande tas emot
mottagningstid
(på/under/vid) mottagningen
() mottagningen
(under) mottagningen
(vid) mottagningen
en mottagning (för någon)
rektorn har mot­tagning på tjänste­rummet mån­dagar mellan 10 och 12
spec. om festlighet, sär­skilt för högt upp­satta personer el. i sam­band med konferens eller dylikt
en officiell mot­tagning i stads­huset
belagt sedan 1872
2 lokal där besökande tas emot särsk. in­om sjuk­vården
mottagningsrum; mottagningssköterska; akutmottagning; läkarmottagning
belagt sedan 1883
3 mot­tagande av radiosignaler
bra mot­tagning; dålig mot­tagning; mot­tagningen stördes av starka tyska sändare
belagt sedan 1908