publicerad: 2021  
1multipel multipeln, plural multiplar el. multipler
multipl·ar
substantiv
multip´el
ett hel­tal som multiplicerats med ett visst tal
en multipel (av tal)
14 och 21 är multiplar av 7
belagt sedan 1801; av franska multiple med samma betydelse; till lat. mul´tiplex 'mång­faldig'
2multipel multipelt multipla
multipl·are
adjektiv
multip´el
mångfaldig
en salong med multipla funktioner
spec. medicin
multipla cancer­effekter; multipla organ­skador
multipel skleros se skleros
belagt sedan 1839