publicerad: 2021  
multiple choice ingen böjning
substantiv
[mal´tipel tçåjs]
val mellan flera (svars)alternativ
multiple choice-fråga
belagt sedan 1951; av engelska multiple choice med samma betydelse, av multiple 'mång­faldig' och choice 'val'