publicerad: 2021  
multiplicera multiplicerade multiplicerat
verb
multiplice´ra
ut­föra multiplikation av visst tal (med ett annat tal)
någon multiplicerar (tal) (med tal) någon multiplicerar (något)
om man multiplicerar 7 med 5 får man 35
äv. bildligt av­sevärt föröka eller förstora
en glädje som multipliceras i stället för att försvagas
belagt sedan 1584; av lat. multiplica´re med samma betydelse, till mul´tiplex 'mång­faldig'
multipliceramultiplicerande, multiplicering, multiplikation