publicerad: 2021  
musiköra musikörat
mus·ik|­ör·at
substantiv
musi`köra
(grad av) sinne för musik särsk. om förmåga att rätt upp­fatta ton­höjd (el. ton­höjds­skillnad)
han har till­räckligt musik­öra för att ta ut enkla melodier på pianot
belagt sedan 1890