publicerad: 2021  
muskarin muskarinet
muskar·in·et
substantiv
muskari´n
en giftig alkaloid som före­kommer bl.a. i röd flug­svamp
belagt sedan ca 1870; till den lat. benämningen på flug­svamp, Amanita muscaria; till lat. mus´ca 'fluga'