publicerad: 2021  
muskatell muskatellen
musk·at·ell·en
substantiv
muskatell´
typ av sött, aromatiskt vin från Syd­europa
muskatelldruva
belagt sedan 1538; av ita. muscatello; till medeltidslat. muscatell´us 'mysk­aktig'; jfr ur­sprung till muskot