publicerad: 2021  
mäster ingen böjning
mäst·er
substantiv
mäs´ter
ålderdomligt ut­om i sammansättn. mästare i äldre titlar
Mäster Adams Maria­bild
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); jfr ur­sprung till mästare