publicerad: 2021  
mästersångare mäster­sångaren, plural mäster­sångare, bestämd plural mästersångarna
mäst·er|­sång·ar·en
substantiv
mäs`tersångare
ut­övare av mäster­sång
belagt sedan 1771
Mäster­sångarna i Nürnberg. Svensk titel på opera av Richard Wagner (premiär 1868)