publicerad: 2021  
mät ingen böjning
substantiv
sär­skilt i ett ut­tryck myndighets omhänder­tagande av egendom för säker­ställande av fordran
bilen togs i mät för obetalda skulder
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska mät 'ut­mätning'; till mäta