publicerad: 2021  
mästerverk mäster­verket, plural mäster­verk, bestämd plural mäster­verken
mäst·er|­verk·et
substantiv
mäs`terverk
verk som vittnar om utom­ordentligt stor skicklighet hos upphovs­mannen
ett mäster­verk av historisk åter­diktning; kyrkan är ett arkitektoniskt mäster­verk
äv. absolut främsta verk av någon fram­stående konstnär eller dylikt
roman­sviten om ut­vandrarna an­ses av många vara Vilhelm Mobergs mäster­verk
belagt sedan 1686