publicerad: 2021  
mör mört möra
adjektiv
som lätt ger efter för tryck särsk. tuggning; mest om kött
MOTSATS hård 1, seg JFR porös, spröd
en mör och saftig biff
äv. bildligt stel eller öm i kroppen efter på­frestning
efter ett maraton­lopp är man ganska mör
äv. med ton­vikt på minskad psykisk motstånds­kraft var­dagligt
sedan man kors­förhört honom en stund blev han mör
belagt sedan 1430–50 (Fem Mose böcker); fornsvenska mör; nord. ord av om­diskuterat urspr.