publicerad: 2021  
mördande ingen böjning
mörd·ande
adjektiv
`rdande
som orsakar död el. annan allvarlig skada
mördande kulspruteeld; en mördande epidemi
äv. försvagat som verkar kraftigt och kan såra el. skada
mördande kritik; mördande ironi; mördande reklam; en mördande blick
belagt sedan ca 1670