publicerad: 2021  
mördarbakterie mördar­bakterien mördar­bakterier
mörd·ar|­bakt·eri·en
substantiv
`rdarbakterie
informell beteckning sär­skilt farlig bakterie
en mördar­bakterie som är resistent mot penicillin
belagt sedan 1994