SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`reta äv. åld. `retaga`retaga verb företog företagit företagen företagna, pres. företar äv. åld. företager före|­tag·it(börja) ut­föra ngn verksamhet av mer om­fattande slag arb.företa en resaföreta en under­sökningföreta ngtsedan 1436Varnings-bref från Biskop Thomasfornsv. foretaka; efter lågty. vornemen ’ta i­tu med’ Subst.:vbid1-161554företagande