publicerad: 2021  
nationalekonomisk national­ekonomiskt national­ekonomiska
nat·ion·al|­eko·nom·isk
adjektiv
[nat∫ona`l-]
som har att göra med nationalekonomi
national­ekonomiska modeller; national­ekonomiska institutionen
belagt sedan 1822