publicerad: 2021  
nationalförsamling national­församlingen national­församlingar
nat·ion·al|­för·saml·ing·en
substantiv
[nat∫ona`l-]
folkrepresentation i vissa länder
val till national­församlingen; den franska national­församlingen
spec. om så­dan som kallas in för att av­göra grund­läggande frågor efter revolution eller dylikt
national­församlingen an­tog en ny författning
belagt sedan 1791