publicerad: 2021  
nationalförmögenhet national­förmögenheten national­förmögenheter
nat·ion·al|­för·mögen·het·en
substantiv
[nat∫ona`l-]
det samman­lagda värdet av ett lands fysiska till­gångar och dess netto­fordringar på ut­landet
belagt sedan 1800