publicerad: 2021  
navigera navigerade navigerat
verb
[-ge´-]
bestämma kurs eller position för far­tyg el. flyg­plan; med hjälp av t.ex. sjö­kort, kompass, logg och land­märken
någon navigerar (något) (efter något) någon navigerar (någonstans)
navigera med gps och elektroniskt sjö­kort; fenicierna navigerade efter solen och stjärnorna
äv. med ton­vikt på styrning
han navigerar i Stock­holms skär­gård
äv. bildligt, spec. manövrera, röra sig
stats­ministern navigerade skickligt mellan olika intresse­grupper
spec. äv. söka rationellt
navigera på inter­net; navigera i informations­samhället; tidningen hjälper dig att navigera i höstens tv-tablåer
belagt sedan 1875; av lat. naviga´re 'föra ett skepp; segla', till na´vis 'skepp'; jfr ur­sprung till nautisk
navigeranavigerande, navigering, navigation