publicerad: 2021  
nonpareille nonpareillen
substantiv
[nåŋparej´]
en liten stil­sort med tecken­storleken 6 punkter
belagt sedan 1823; av franska nonpareil med samma betydelse, eg. 'oförliknelig, maka­lös'; besläktat med paritet