publicerad: 2021  
nonkonformism nonkonformismen
non·kon·form·ism·en
substantiv
nonkonformis´m
det att (med­vetet) av­vika från majoritetens åsikter eller smak på grund av av­vikande mening el. av princip; särsk. i politiska, religiösa och konstnärliga frågor
MOTSATS konformism
ett fritt sam­hälle bör väl­komna nonkonformism
belagt sedan 1849