publicerad: 2021  
notapparat not­apparaten not­apparater
not|­ap·par·at·en
substantiv
no`tapparat
samling förklarande an­märkningar till textställen i form av noter
belagt sedan 1944