publicerad: 2021  
nunna nunnan nunnor
nunn·an
substantiv
nunn`a
1 kvinnlig med­lem av kloster­orden
JFR munk
nunnekloster; nunnelöfte
ibland bildligt, med ton­vikt på sexuell av­hållsamhet och dylikt
efter skils­mässan har hon levt som en nunna
belagt sedan 1346 (testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska nunna, nonna; av medeltidslat. nonn´a 'nunna; amma'; urspr. ett barnspråksord; jfr ita. nonna 'far­mor; mor­mor'
2 en spinnarfjäril som har vita framvingar och grå bakvingar och som an­griper barr­träd
nunnelarv; barrskogsnunna
äv. om en när­besläktad art
lövskogsnunna
belagt sedan 1830
3 (typ av) liten, fink­liknande, sydöst­asiatisk fågel som har svart eller vitt huvud och som ofta hålls som bur­fågel
belagt sedan 1937