publicerad: 2021  
nyckelharpa nyckelharpan nyckelharpor
nyckel|­harp·an
substantiv
nyck`elharpa
ett folkligt stråk­instrument vars tre melodi­strängar kan för­kortas med nyckel­liknande tangenter
belagt sedan 1771