publicerad: 2021  
nyckelblomster nyckelblomstret, plural nyckel­blomster, bestämd plural nyckelblomstren
nyckel|­blomstr·et
substantiv
nyck`elblomster
(typ av) orkidé som liknar en nyckel el. en nyckel­knippa
majnyckelblomster; ängsnyckelblomster
sär­skilt om jung­fru Marie nycklar
fläckigt nyckel­blomster
belagt sedan 1864