publicerad: 2021  
nyrik ny­rikt ny­rika
ny|­rik
adjektiv
ny`rik
ned­sättande som nyligen blivit rik och där­för ev. upp­träder mindre kultiverat, ibland direkt vräkigt
en ny­rik it-miljardär; ny­rika olje­länder
belagt sedan 1816