publicerad: 2021  
produktion produktionen produktioner
pro·dukt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att producera särsk. varor el. livs­medel
produktionsbortfall; produktionskapacitet; produktionsstöd; massproduktion; nyproduktion; spannmålsproduktion
produktion (av något)
stor­skalig produktion; effektivisera produktionen; sätta el­bilarna i produktion; produktionen av massa­ved i Sverige
äv. om resultatet, ofta om något konstnärligt verk eller dylikt
studioproduktion
konstnären visade delar av årets produktion
äv. om samman­fattningen av all produktiv (sär­skilt industriell) verksamhet
de nyutexaminerade ingenjörerna ska nu ut i produktionen
belagt sedan 1792