publicerad: 2021  
nystavning ny­stavningen
ny|­stav·ning·en
substantiv
ny`stavning
(strävan till) reformering av stavningen i riktning mot större överens­stämmelse med ut­talet särsk. om sådana strävanden i sam­band med den svenska stavningsreformen 1906
nystavning (av något)
belagt sedan 1801