publicerad: 2021  
nystartsjobb nystarts­jobbet, plural nystarts­jobb, bestämd plural nystarts­jobben
ny·starts|­jobb·et
substantiv
ny`startsjobb
arbete för tidigare arbets­lös person med för arbets­givaren för­del­aktiga vill­kor
belagt sedan 2005