publicerad: 2021  
nystavare ny­stavaren, plural ny­stavare, bestämd plural nystavarna
ny|­stav·ar·en
substantiv
ny`stavare
mest historiskt an­hängare av ny­stavning för svenskan särsk. i början av 1900-talet
många ny­stavare för­ordade stavningar av typ "bärj" (i stället för "berg"); ett fler­tal folkskol­lärare var ivriga ny­stavare
belagt sedan 1870